Maken op afstand

De scholen in Nederland zijn gesloten en de klaslokalen leeg. Het onderwijs werkt en leert nu vanuit de woonkamer, slaapkamer, zolder en vanuit andere ruimtes in huis. In onderstaand artikel legt Jurriaan Rexwinkel, docent Innovatie & Prototyping uit hoe er op X11 wordt nagedacht over maken in onderwijs op afstand.

25 mrt 2020

De docenten en de leerlingen werken samen aan de opdrachten, het lesmateriaal en er zijn veel contactmomenten. Veel initiatieven of mogelijkheden zijn in ontwikkeling of ingezet om het onderwijs te kunnen blijven geven of te volgen. Hoe doen we dit nu met een maakvak?

Innovatie & Prototyping

Innovatie en prototyping is een vak waarbij we de leerlingen leren oplossingsgericht te werken. Dat is nu precies waar wij op school en nu vanuit huis op aansturen. Lesmateriaal start met een eigen leervraag of met een probleemstelling vanuit een thema of opdrachtgever. Het kan ook heel actueel zijn! Een aantal randvoorwaarden zijn belangrijk om rekening mee te houden bij het opgeven van de opdrachten. Wat hebben leerlingen in huis, wat voor soort materiaal, welke mogelijkheden zijn er aanwezig, hoeveel maak uren per dag of week is redelijk? En het belangrijkste: wat kunnen en mogen wij docenten verwachten van de leerlingen? Met andere woorden, wat is haalbaar?

Probleemstelling

Zonder het maaklab toch kunnen gaan maken en dan op afstand vanuit je eigen omgeving? Hoe hebben we dit bedacht? We hebben de actuele situatie als uitgangspunt genomen, het coronavirus. Probleemstelling van de opdracht is niet alleen het virus, maar ook het uitvallen van internet en het mobiele netwerk. De leerlingen zijn met de opdracht aan de slag gegaan.

Ontwerpcyclus

Onze leerlingen hebben geleerd te werken met de ontwerp-cyclus: ontdekken, oplossen, maken, testen en reflecteren. Naast de cyclus moeten de leerlingen ook rekening houden met: de constructie (hoe zit het in elkaar), vormgeving (hoe ziet het eruit), besturing (hoe werkt het) en de innovatie (wat is de verbetering of vernieuwing).

Hoe te werk?

De leerlingen gaan eerst bedenken wat de opdracht betekent en maken hiervoor een mindmap, noteren ook hun eerste ideeën. Dit is het eerste deel van de opdracht. Het tweede deel van de opdracht is het maken van een klein model, soort schets in 2D of 3D, uit papier. Het derde en laatste deel is een prototype maken met het materiaal wat je in en om het huis kan vinden. Alles is te gebruiken om een prototype te maken. Denk aan wattenstaafjes, hout, saté prikkers, vuilniszakken, plastic flessen, touw, klei, karton etc.

Begeleiding

Om de leerlingen goed te kunnen coachen hebben de docenten vaste contactmomenten via Microsoft Teams. De opdrachten worden via de ELO (Magister) gedeeld en ingeleverd. Elk deel van de opdracht krijgen de leerlingen feedback op het ingeleverde werk. Dit zijn vaak foto’s, pdf en filmpjes. Het maken stimuleren we door de leerlingen te laten zien wat er mogelijk is en dat eigenlijk alles kan. Voor leerlingen die willen programmeren zijn er veel mogelijkheden online. Bijvoorbeeld Scratch, maak een game, Tinkercad, maak een circuit of ontwerp een 3D model. Onze leerlingen ontvangen binnenkort allemaal een Microbit, een kleine programmeerbare computer, waar ze online aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld om een stappenteller, stopwatch of slot te kunnen gaan maken. Nu zijn we twee weken onderweg en het levert inmiddels grappige, leuke innovatieve ideeën en producten op.

Ook lastig

Je merkt in deze dagen wel dat onderwijs erg draait om contact. Om leerlingen goed te kunnen coachen, wil je ze bezig zien. Zodat je als docent kan bedenken wanneer je wel en ingrijpt in het maakproces. Bovendien kan je zorgen voor een stimulerende groepsdynamiek wanneer je met elkaar aan het werk bent. Die mogelijkheden hebben we nu niet. Dat maakt hier niet alleen complexer om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling, maar ook soms minder leuk.

Maar net als we dat denken, dan verrast een leerling ons ineens met een prachtig ontwerp of een hele scherpe vraag. We blijven dus vol goede moed en plezier werken vanuit de woonkamer, slaapkamer, zolder of vanuit andere ruimtes in huis. Mocht je de ontwerpen van leerlingen willen volgen, dan kan dat via ons account op Instagram.

En zo ziet dat eruit

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!