Technologie & Toepassing

Op deze site vind je oplossingen die leerlingen gemaakt hebben naar aanleiding van onderstaande pitches. We hebben het doorlopen proces zo duidelijk mogelijk laten zien met materiaal van de leerlingen.  
Verder vind je onderaan een aantal bestanden om te downloaden en in de klas te gebruiken. 

Het vak T&T

Bij Technologie & Toepassing (T&T) ontdekt en leert de leerling hoe je technologie in de praktijk kan toepassen binnen opdrachten voor echte opdrachtgevers. 

Leerlingen werken in groepjes van maximaal 3 leerlingen en gebruiken een ontwerpcyclus (ontdekken, oplossen, maken, testen, delen) om tot een oplossing te komen. De oplossing wordt uitgewerkt in een prototype waarbij verschillende vormen van technologie worden ingezet.  

Leerlingen werken binnen T&T aan het vergroten van competenties zoals plannen & organiseren, samenwerken, oplossingsgericht werken en leren ze bewust beargumenteerde keuzes te maken. 

Het vak ligt in het verlengde van Innovatie & Prototyping (I&P) maar het is niet hetzelfde! Binnen T&T wordt er van de leerling verwacht dat ze de gemaakte keuzes kunnen onderbouwen met onderzoek dat ze zelf doen. Ook werken ze voor externe opdrachtgevers waardoor het goed vastleggen van het proces nog belangrijker is. Aan het einde van de periode presenteren de groepjes hun project aan de klas, de docent en de opdrachtgever. 

De fases in een T&T-project

Bij T&T wordt iedere periode volgens eenzelfde cyclus gewerkt en is het project gekoppeld aan een van de 7 werelden van techniek. Alle stappen in het proces worden vastgelegd in een gedeelde projectmap. Een T&T-project bestaat uit de volgende stappen: 

Start 

 • De opdrachtgever pitcht de opdracht (film of live), leerlingen krijgen altijd de keuze uit 2 of 3 verschillende opdrachten 
 • De leerlingen kiezen met wie ze willen samenwerken en welke opdracht ze willen doen 
 • Leerlingen maken een gedeelde projectmap aan (Drive) 

Ontdekken 

 • Leerlingen doen onderzoek naar eigen ervaringen, het belang van de opdracht, bestaande oplossingen en de inzet van technologie 

Oplossen 

 • Aan de hand van het onderzoek brainstormen leerlingen over mogelijke oplossingen 
 • Leerlingen visualiseren hun ideeën in een aantal schetsen 
 • Leerlingen maken digitale ontwerpen en kiezen met welke technologie zij het idee willen gaan uitwerken 

Maken & Testen 

 • Leerlingen maken een 1e prototype waarin gebruik wordt gemaakt van technologie 
 • Leerlingen testen het prototype en gebruiken dit om hun prototype te verbeteren 

Delen 

 • Leerlingen zorgen dat de projectmap compleet is en maken een presentatie waarin het hele proces zichtbaar wordt gemaakt 
 • De groepjes presenteren aan de klas, de docent en de opdrachtgever 
 • Leerlinge reflecteren op de afgelopen periode en benoemen waar ze trots op zijn en wat ze als tip meenemen naar een volgend project 

Opdrachten

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!