Over /

Technologischer maken van niet-technische profielen in alle leerwegen

Activiteit 2

We starten een verkenning naar de mogelijkheden om het aanbod in niet-technisch profielen in alle leerwegen technologisch vorm te geven. Dat gaat met name over D&P, Z&W, E&O en Groen GL/TL opleidingen. We onderzoeken waar dit aanbod kan aansluiten op (en gebruik maken van) de andere activiteiten in dit plan. Op basis van deze verkenning voeren we 4 experimenten uit. Dit zijn concrete projecten binnen niet-technische profielen, al dan niet samen door de scholen uitgevoerd.

Binnen deze activiteit kunnen scholen ook bestaande keuzevakken in de bovenbouw doorontwikkelen naar nieuwe contexten. Wellant College zal zich bijvoorbeeld richten op het doorontwikkelen en toepasbaar maken van bestaande leerinhoud in de context van het groene onderwijs. Bijvoorbeeld het bestaande (maar nog niet in gebruik genomen) keuzevak Robotica. Trajectum College start een experiment waar leerlingen in contact komen met het Future Care Lab van ROC Midden-Nederland.

Contact

Jeppe den UijlX11 media en vormgevingjeppedenuijl@x11.nu

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!