Over /

Technologisch vormgeven van onderbouw vmbo

Activiteit 3

Deelactiviteit 3A: Inrichten keuzevak Innovatie & Prototyping

We versterken techniek in de basisvorming op onze scholen. Dat doen we door op elke vmbo-school te starten met het nieuwe keuzevak Innovatie & Prototyping. Dit vak zal door alle leerlingen al vanaf leerjaar 1 worden gevolgd, waardoor heel veel leerlingen direct met techniek in aanraking komen. Een keuzevak kan doorlopen in het opvolgende leerjaar; de uiteindelijke duur wordt binnen dit project nog bepaald.

Innovatie & Prototyping is door X11 ontwikkeld vanuit MVI en mag vanaf 2019 ook op andere scholen starten. In deze activiteit vertalen we dit keuzevak naar de context van andere techniekprofielen op de andere scholen. Het gaat om doorontwikkeling, vernieuwing en verbreding van onderwijsinhoud in nieuwe contexten, gekoppeld aan relevante regionale opgaven en een eigen signatuur. Daar zijn ontwikkeluren voor nodig. Daarom valt deze activiteit buiten reguliere bekostiging van ons onderwijs, er is geen sprake van vervangingskosten. Onder de ontwikkeltijd valt ook deelname aan netwerkbijeenkomsten, waar scholen met elkaar de inhoud afstemmen en best practices delen. X11 heeft hierin een ondersteunende rol.

Deelactiviteit 3B: Promotieprogramma onderbouw

Samen met alle scholen en samenwerkingspartners ontwikkelen we een nieuw programma voor techniekpromotie voor leerlingen in de onderbouw. We ontwikkelen een alternatief voor reguliere LOB-activiteiten. We laten niet zien wat er allemaal is aan technische beroepen, maar we starten bij de interesse en motivatie van leerlingen en leggen vanuit hun intrinsieke drijfveren een verbinding met het technische beroepenveld. Daarmee verleggen we de oriëntatie op beroepen naar de promotie en motivatie voor een keuze voor techniek.

Leerlingen maken hierin kennis met verschillende domeinen in de beroepspraktijk. We ontwerpen kortlopende promotie-projecten die in het IP:Lab plaatsvinden (zie activiteit 4). Hierin koppelen we praktijkvoorbeelden uit het bedrijfsleven aan actuele en regionale vraagstukken. Denk aan een vraag zoals ‘Hoe kunnen we de energietransitie in Utrechtse wijken versnellen met slimme netwerken?’ Daarbij werken leerlingen met kleinschalige elektronica-projecten aan het ontwikkelen van een miniatuur zonne-energiecentrale om de techniek te leren kennen. Daarna gaan ze in een excursie op bezoek bij regionale initiatieven, zoals een bezoek aan één van de vijf proeftuinen uit de Smart Solar Charging van regio Utrecht. Hier ervaren leerlingen hoe de techniek is toegepast op grotere schaal. Op dezelfde manier kunnen we met thema’s als recycling, zorg, bouw en mode aan de slag. Er vinden in totaal zestig excursies in vier jaar plaats. Daarmee is elke school verantwoordelijk voor de organisatie van tien excursies binnen vier jaar, dat we zelf als heel haalbaar achten.

Contact

Jeppe den UijlX11 media en vormgevingjeppedenuijl@x11.nu

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!