Over /

Technische profielen vmbo: versterken, verduurzamen en vernieuwen

Activiteit 1

Deelactiviteit 1A: Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderwijsinhoud

Aanvullend op de bestaande technische profielen gaat Globe College in de aankomende periode het profiel BWI ontwikkelen en introduceren. VOLT! zal het profiel PIE ontwikkelen en vanaf volgend schooljaar aanbieden. Broeckland verkent de mogelijkheden om bestaande technische mbo-vakinhoud te integreren in bestaande vmbo-keuzedelen. In deze activiteit gaan we technische onderwijsinhoud ontwikkelen als uitbreiding op het bestaande technische aanbod. Hiermee geven we onze leerlingen toegang tot nieuwe technieken die ontstaan vanuit actuele vraagstukken. In het profiel PIE gaat dat bijvoorbeeld om de huidige energietransitie. We richten ons hier op warmtepompen, windenergie, zonnepanelen en nieuwe automatiseringstechnieken. Voor het profiel M&T kijken we naar stedelijke mobiliteitsvraagstukken, waarin moderne motortechnieken zoals elektrische- en waterstofaandrijving aan bod komen.

Partnerinstellingen ROC Midden-Nederland en MBO Utrecht helpen ons om actuele onderwijsinhoud van het mbo succesvol te vertalen naar het aanbod in het vmbo. Dit nieuwe aanbod is een uitbreiding van bestaande keuzedelen of geldt als nieuwe onderwijsinhoud voor techniekprofielen. De uitbreidingen kunnen uiteindelijk ook worden ingezet als op zichzelf staand aanbod en/of ter vervanging van vaste delen of avo-vakken.

Deelactiviteit 1B: Een controleonderzoek (audit) van het machinepark

Deze activiteit richt zich op het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek (audit) van het bestaande machinepark. Deze audit wordt gebruikt in de techniekprofielen die vier van de zes scholen momenteel aanbieden of ontwikkelen (MVI op X11, M&T en PIE op Globe, PIE op VOLT! en M&T, BWI en PIE op Broeckland).

Het werkveld is continu in beweging. Het is cruciaal dat de leeromgeving in de school hierop aansluit. Daarom is het nodig om relevante updates en uitbreidingen van het machinepark (en bijbehorende software en inventaris) te doen. Dat gaat bijvoorbeeld om CNC-machines, FLEC-machines, CAD- en CAM-technologie, PLC-besturing, pneumatische aandrijvingen, robotisering, technologie voor het opwekken/distribueren van duurzame energie (warmte, zon, wind) of nieuwe technieken in aandrijving (elektrisch, hybride, waterstof ). Ook onze ambitie om nieuw onderwijsaanbod te ontwikkelen vraagt om een up-to-date machinepark en doorlopende aanpassingen in de leeromgeving.

We willen hier voldoende op voorbereid zijn en slimme (duurzame) keuzes maken. Daarom voeren we een grondige analyse uit waarin we de stand van zaken rondom de faciliteiten in de technische profielen. De TOA’s (zie activiteit 4) werken samen in een verkenning naar uitbreidingsmogelijkheden, beheersaspecten en veiligheidsrisico’s. Op basis van deze analyse maken we een gedetailleerde investeringsbegroting, om daarmee de inventaris in ons techniekonderwijs te actualiseren (vervangen of uitbreiden), in lijn met de huidige standaarden.

Contact

Guido van HoekBroeckland Collegeguido.vanhoek@broeckland.nl

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!