Over /

Samenwerking gericht op onderwijs en uitstroom

Activiteit 6

Deelactiviteit 6A: Samenwerking scholen en technische bedrijven

We richten ons met deze activiteit op het ontwikkelen van concrete nieuwe samenwerkingen tussen onze scholen en technische bedrijven in de regio (netwerkvorming). Dat doen we door samen aan praktijkgerichte opdrachten te werken, die voortkomen uit vraagstukken en innovatieagenda’s van bedrijven. Anders dan in activiteit 3B (Oriëntatieprogramma onderbouw) richten we ons hier op leerlingen in de bovenbouw. Ook richt deze activiteit zich op de ondersteuning van teamleiders en de combinatiefunctionarissen bij professionele netwerkvorming in de regio. Dit is een nieuwe vorm van professionalisering gericht op samenwerkend leiderschap. We professionaliseren op macroniveau (organisatie), mesoniveau (team) en microniveau (eigen individuele leerdoelen van de teamleiders en combinatiefunctionaris).

Intensivering van de samenwerking met bedrijven vraagt om investeringen in het netwerk van bedrijven en de afstemming tussen bedrijven en scholen. Technet fungeert hierin als makelaar en beheert het netwerk. De combinatiefunctionaris speelt een rol in het organiseren van activiteiten met dit netwerk.

Deelactiviteit 6B: Samenwerking vmbo en technische vervolgopleidingen

We zetten een werkgroep op met de combinatiefunctionarissen van de vmbo-school en docenten van de technische vervolgopleidingen. Samen kijken we hoe we technische mbo-vakinhoud kunnen integreren in het vmbo-techniekonderwijs. Het doel is om bestaande keuzevakken in het vmbo te verrijken en af te stemmen op doorstroom naar het technisch vervolgonderwijs. Op deze manier werken we aan de ontwikkeling van een geïntegreerd onderwijsprogramma in het kader van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo. We nemen samen de verantwoordelijkheid voor onze groep van 16- tot 20-jarigen.

Bij Globe College onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden van uitstroom naar niveau 1 opleidingen BWI op het mbo via Pré-Entree trajecten. Ook gaan we gebruik maken van elkaars faciliteiten. Voor keuze- en profieldelen, maar ook voor oriëntatie-activiteiten zoals excursies en open dagen. Een concreet voorbeeld zijn de afspraken met het Automotive College van ROC Midden-Nederland en Van Tilburg-Bastianen Groep (TBTTS). De intentie is uitgesproken om een deel van het geavanceerde bedrijfspark van TBTTS (waaronder elektrisch aangedreven vrachtwagens) open te stellen voor oriëntatie-activiteiten bij ROC Midden-Nederland in samenwerking met Broeckland College. Zo maken vmbo- en mbo-leerlingen kennis met de nieuwste mobiliteitstechnieken.

Contact

Jeppe den UijlX11 media en vormgevingjeppedenuijl@x11.nu

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!