Over /

Samenwerking gericht op instroom

Activiteit 7

Onze zes vmbo-scholen willen investeren in het techniekonderwijs van regionale PO-scholen. Dat doen we door kennis, uren en faciliteiten van onze scholen te beschikbaar te stellen. Hiermee sluiten we aan bij de opgave van PO-scholen met betrekking tot het nieuwe kerndoel Wetenschap & Techniek. In de subsidieperiode wordt er met basisscholen gewerkt aan een project gericht op 10-14-onderwijs. Leerlingen van het vmbo verzorgen lessen op de basisscholen. Omgekeerd gaan de basisscholen op bezoek bij de IP:Labs van de vmbo-scholen. De combinatiefunctionaris speelt een belangrijke rol bij het relatiemanagement met het basisonderwijs en de coördinatie van schoolactiviteiten. De ontwikkeling en daadwerkelijke uitvoering van het onderwijs wordt belegd bij de vakgroepen/docenten.

 

MAKEN als voorbeeldproject voor samenwerking met het PO

Contact

Natasja SchalkwijkYuvertan.schalkwijk@yuverta.nl
Guido van HoekBroeckland Collegeguido.vanhoek@broeckland.nl

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!