Over /

Ontwikkelen IP:Labs

Activiteit 4

Op vrijwel alle scholen in onze regio is momenteel een gemis aan nieuwe technologische faciliteiten om het curriculum te ondersteunen. Naast de update van het machinepark zoals beschreven in activiteit 1B willen we ook onze technische faciliteiten die buiten de harde techniekprofielen worden gebruikt moderniseren en het aanbod tussen de scholen onderling afstemmen en in verbinding brengen. Dat doen we door op elke school een Innovatie & Prototyping Lab te starten, kortweg IP:Lab. Met deze labs creëren we een gedistribueerd netwerk van technologische faciliteiten op de scholen.

We kiezen hier nadrukkelijk niet voor één centrale labfaciliteit (in of buiten de school). Onze eerdere ervaringen met centrale makerspace-faciliteiten zijn dat er te grote logistieke uitdagingen ontstaan om groepen leerlingen continue naar een externe locatie te laten reizen of centraal te vervoeren. We willen dat het maken integraal onderdeel wordt van ons onderwijs en niet afhankelijk wordt van excursies naar fysieke plekken buiten de scholen. Dit verlaagt ook de drempel voor docenten van andere vakken om deze faciliteiten vakoverstijgend in te zetten. We zijn ons bewust van het risico dat bedrijven in mindere mate aangehaakt zijn bij labfaciliteiten in de scholen, maar dit vangen we op door andere activiteiten waarin nauw met deze bedrijven wordt samengewerkt.

In de ontwikkeling van het plan voor deze activiteit werken we samen met kwartiermakers in het wereldwijde Fablab-netwerk en toonaangevende makerspace pioniers. Het advies van deze experts ondersteunt onze visie dat een laagdrempelige plek in elke school beter te organiseren is en dat er op die manier een nieuw en interessant netwerk ontstaat waarin faciliteiten van scholen voor elkaar worden opengesteld. We denken dat in de eerste fase vooral individuele leerlingen gebruik zullen maken van faciliteiten op andere scholen. Door het stimuleren van communityvorming rond de IP:Labs verwachten we dat er op termijn een structurele uitwisseling tussen de scholen plaatsvindt. Dit is een experiment vanuit de ambitie om de samenwerking tussen scholen echt concreet vorm te geven. Een nieuw gedistribueerd samenwerkingsmodel, in de analogie van makerspaces, Fablabs, Techlabs en Repair Cafés. In de looptijd van deze activiteit verkennen we ook de mogelijkheid voor een centrale plek om alle resultaten te delen en exposeren.

IP:Lab is een plek om te maken en te onderzoeken, een decentraal proeflokaal voor nieuwe technologie en nieuwe toepassingen rondom de regionale opgaven. Elk lab wordt ingericht met een basisset machines voor digitale fabricage, die op elke school hetzelfde is (CNCfrees, 3d-printers, PLA/Resin, lasercutters, vinylsnijders, et cetera). Daarnaast komen er per school een aantal specialistische machines of technologieën, afhankelijk van het profiel van de school (groen, energie, bouw, zorg, et cetera).

Voor de inrichting van IP:Lab werken we nauw samen met partners en bedrijven uit de regio. Zo garanderen we dat de apparatuur die we in huis halen ook daadwerkelijk aansluit bij ontwikkelingen in de industrie. Om deze match te bewaken én te zorgen dat scholen de machines effectief gebruiken, is er personeel met de juiste expertise nodig. We willen daarom dat elke school beschikking krijgt over een Technologische TOA (technologisch onderwijsassistent). Deze beheert en onderhoudt de apparatuur, maakt keuzes rondom aanschaf/uitbreiding, ondersteunt de docent tijdens lessen en begeleidt het bezoek van externen (zoals leerlingen van een andere school). Deze TOA is ook kennishouder rondom specifieke veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving. TOA’s participeren daarnaast in een duurzaam leernetwerk.

Contact

Jeppe den UijlX11 media en vormgevingjeppedenuijl@x11.nu

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!