Over STO Utrecht

De komende jaren werken we aan een duurzame ontwikkeling van aantrekkelijk, kwalitatief hoogstaand en doelmatig technisch vmbo-onderwijs. Vanuit de regiovisie formuleren we een vijftal doelstellingen, die in drie hoofdlijnen zijn te vatten:

  1. Een betere aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en mbo/werkveld door het borgen, verbeteren en verduurzamen van techniekonderwijs in de bovenbouw.
  2. Het creëren van voldoende instroom door een betere oriëntatie voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  3. Het verduurzamen van kansen op arbeidsmarkt door sterkere netwerkvorming in de regio.

Vertaling van doelstellingen naar activiteiten

We hebben 7 activiteiten ontwikkeld, die direct in relatie staan tot de beschreven doelstellingen. Informatie over de verschillende activiteiten, inclusief betrokken samenwerkingspartners en contactpersonen vind je hieronder.

Scholen

Partners

Betrokkenen

Regiovisie

We werken samen aan het versterken van regionaal techniekonderwijs. Ons doel is om samen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat het techniekonderwijs onze leerlingen beter voorbereidt op vervolgopleidingen. Samen laten we zien wat techniek en technologie te bieden hebben, en hoe we de wereld van morgen kunnen maken.

Over de regeling Sterk Techniekonderwijs

In 2018 lanceert de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob een regeling om kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs op het vmbo mogelijk te maken. Vmbo-scholen worden gevraagd om met elkaar in regio's, tezamen met po, mbo en bedrijfsleven te werken aan een plan. Op de site van Sterk Techniekonderwijs krijg je een beeld van de regeling, de uitwerking en ondersteuning en de plannen van de verschillende regio's. Leerlingen van X11 hebben meegwerkt aan de landelijke kick-off, zoals in dit verslag terug te lezen is en te zien is in de sfeerimpressie van hiernaast.

 

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!