Techniek en Geluk: Twee kanten van dezelfde medaille

Maaksessies 1 juni
  • 13:45
  • 45 min
Carin CuijpersGeluksBV

Wat is Geluk? In hoeverre hebben we daar zelf invloed op? Welke rol speelt techniek in ons geluk?

De sessie start met een presentatie van Carin (15-20 min). Daarbij neemt ze jullie mee in vragen als: Wat is Geluk? In hoeverre hebben we daar zelf invloed op? Welke rol speelt techniek in ons geluk? Ze zal ingaan op de werkwijze van GeluksBV en hoe het ‘geluks-denken’ aan de basis ligt van de sociale innovaties die ze ontwikkelen. Vervolgens zal Carin kort twee sociale innovaties toelichten: 1) de Geweldige Wijk, gericht op het ondersteunen van mensen met een kleine beurs en 2) ‘Lekker in je Vel’ (LIV) een interventie die ontwikkeld wordt om leerlingen en docenten structureel te ondersteunen lekkerder in hun vel te zitten. Voor elk van de projecten zal Carin een vraagstuk formuleren. Vervolgens kunnen de deelnemers kiezen met welk vraagstuk ze in een deelsessie (15-20 min) aan de slag willen.

Sessie1

In de Geweldige Wijk aanpak ontwikkelden ze een app: Geweldige Wijk. De app is ontwikkeld in co-creatie met ervaringsdeskundigen. In deze sessie ga je nadenken hoe de beoogde werking van de app (implementatie, communicatie en techniek) kan worden verbeterd. Als je interesse hebt voor deze sessie is het handig om de app alvast te downloaden.

Sessie 2

Voor de LIV aanpak ontwikkelde GeluksBV en ontwerpbureau Panton het prototype voor de LIV interventie, in samenwerking met het Kentalis College Utrecht. Bekijk het filmpje over LIV op de site van GeluksBV om een indruk te krijgen waar ze nu staan. De toetsing van het prototype laat zien dat leerlingen en leerkrachten enthousiast zijn over de werkwijze van de LIV interventie. Met name over de combinatie van fysiek & digitaal in de LIV opdrachten en het meteen kunnen tonen van resultaten op het digibord. In deze sessie ga je nadenken hoe deze interactiviteit als onderdeel van de interventie verder kan worden uitgebouwd.

Carin is inhoudelijke expert op het gebied van Geluk & Gezondheid. Ze gelooft en weet dat werken aan je geluk, je gezondheid bevordert. Ze is GeluksBV gestart om geluk en gezondheid voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Door haar wetenschappelijke- en beleidsachtergrond en levenservaring te combineren met haar ondernemerschap is GeluksBV ontstaan. Carin houdt van pionieren. Ze wordt gelukkig van creëren, verbinden en vernieuwen. Ze zet haar kennis & expertise, doe- & innovatiekracht in om bij te dragen aan sociale vernieuwing. Op een manier (Gelukkig Gezond) die echt het verschil maakt voor mensen. Daarbij verbindt ze de werelden van mensen, beleid, wetenschap en sociaal ondernemen. Volgens Carin zijn sociaal ondernemers de R&D van de samenleving. Vanuit deze drive geeft ze de missie van GeluksBV vorm. Inmiddels bestaat GeluksBV uit een bevlogen team van mensen met dezelfde missie. Samen met onze partners ondernemen we in Geluk ofwel: werken we aan het Bruto Nationaal Geluk!

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!