Met hightech impact maken op gezondheid en duurzaamheid

Maaksessies 1 juni
  • 15:15
  • 45 min
Ida HendricksGrowWizzKid

Doelgroep van deze maaksessie: docenten en leerkrachten van élke vorm onderwijs.

In deze maaksessie ga je aan de slag met een andere manier van telen. Want, hoe dagen we leerlingen uit om de grenzen van het onmogelijke op te zoeken om oplossingen voor een duurzame wereld te bedenken? Creativiteit, samenwerken, doorzetten en gezond gedrag. Vaardigheden die we graag zien in de maatschappij van morgen en dus in de kinderen van vandaag. De maaksessie is een kweekbodem voor nieuwe inzichten. Ida Hendricks laat zien hoe je via een hightech binnenteeltsysteem vanuit verschillende invalshoeken de nieuwsgierigheid prikkelt en (toekomstige) leerlingen aanzet tot het aannemen van een onderzoekende houding. En hoe je structureel en vakoverstijgend innovatieve technologie, groen en gezondheid in de school kunt brengen. Ontdek zelf hoe GrowWizzKid aansluit bij leerlijnen en visie van de school.

Heb je je voor 27 mei voor deze sessie aangemeld? Dan krijg je materiaal toegestuurd. Ook zonder materiaal is de maaksessie te volgen. Zie het dan als een inspiratiesessie!

GrowWizzKid biedt een structureel vakoverstijgend onderwijsprogramma voor alle vormen van primair en voorgezet onderwijs. De combinatie van natuur, techniek, voeding, duurzaamheid en innovatie leert leerlingen wat gezonde voeding is, waar dit vandaan komt, waarom hedendaagse techniek en innovatie nodig zijn voor een leefbare aarde, en wat de impact van je beslissingen op je leefomgeving is. Bewustwording en vaardigheden aanleren vormen de basis via onderzoekend en ontdekkend leren. Duurzaamheidsdoelen zijn in de lessen opgenomen. Centraal in het vakoverstijgende lesprogramma staat het innovatieve binnenteeltsysteem waarin leerlingen zelf gewassen telen, op manieren zoals professionals dat doen. Leerlingen bouwen het systeem eerst zelf op. Hedendaagse (teelt)technieken, voedselproductie en herkomst van (gezonde) voeding komen aan bod. Op www.growwizzkid.nl ontdek je alle mogelijkheden van de lesmethode.

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!