Innovatie in de gezondheidszorg: medische toepassingen 3D-printen

Demomarkt 1 juni
  • 15:15
  • 45 min
Patrick van VeenendaalHogeschool Utrecht

In deze workshop worden deelnemers uitgedaagd om na te denken over de impact die technologische innovaties hebben op de toekomst van de gezondheidszorg.

Het klinkt als een scène uit een science fictionverhaal: een 3D-model van een oor, nier of knie dat uit jouw printer komt rollen. In werkelijkheid is het een ontwikkeling die misschien maar een paar kilometer van jouw huis plaatsvindt. Op het Utrecht Science Park wordt binnen het Fieldlab 3D Medical gewerkt aan technische oplossingen voor medische problemen met behulp van Smart Industry. Denk daarbij aan moderne beeldvormingstechnieken, gepersonaliseerde braces, implantaten of 3D-geprinte organen.

De komende jaren zullen veel technologische innovaties hun weg vinden binnen de gezondheidszorg. De toepassing van technologische innovaties binnen de gezondheidszorg vraagt ook veel van onze zorg- en techniekprofessionals. Het gaat daarbij niet zozeer om hun specialistische skills, maar meer om het vermogen om samen te werken met mensen uit totaal andere disciplines.
Een manier om studenten vanuit zorg en techniek samen te laten werken is Design for Health, een programma binnen Hogeschool Utrecht dat gericht is op het iteratief oplossen van problemen van zorgprofessionals door multidisciplinaire studentgroepen.

In deze workshop worden voorbeelden van huidige en toekomstige toepassingen getoond, wordt de opzet van Design for Health besproken en worden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over de impact die technologische innovaties hebben op de toekomst van de gezondheidszorg en de competenties die we onze scholieren en studenten meegeven.

Sinds 2017 is dr.ir. Patrick van Veenendaal werkzaam als hogeschoolhoofddocent bij Institute for Design & Engineering, met als aandachtgebieden de masters binnen IDE en gezondheidstechnologie, o.a. Fieldlab 3DMedical en Design for Health. Vanuit IED werkt hij binnen het lectoraat Microsysteemtechnologie aan diverse multidisciplinaire projecten.

Patrick is opgeleid als Materiaalkundige aan de TU Delft, waarna hij promotieonderzoek heeft gedaan aan de UU naar silicium zonnecellen (proefschrift: ‘Hot-wire chemical vapor deposition of polycrystalline silicon’). Na zijn promotie heeft Patrick gewerkt als programmacoördinator bij NWO en RVO en als afdelingssecretaris en subsidieadviseur bij TU Delft en Wageningen University.

Multidisciplinair samenwerken tussen verschillende vakgebieden en op verschillende niveaus is Patricks drijfveer. Op dit moment ligt zijn focus op gezondheidstechnologie, omdat daar de komende tijd veel disruptieve innovaties zullen worden toegepast om de cure & care te versterken.

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!