Een schooleigen leerlijn voor techniek

Brainstormsessies 1 juni
  • 16:00
  • 30 min
Geertje DamstraHogeschool Utrecht

In deze brainstormsessie gaan we samen nadenken over hoe je als school een boeiende en aansprekende leerlijn techniek kunt samenstellen.

In deze brainstormsessie gaan we samen nadenken over hoe je als school een boeiende en aansprekende leerlijn techniek kunt samenstellen aan de hand van de aanbodsdoelen van SLO. Een leerlijn die niet alleen uit een boek of een methode komt, maar die tot leven komt door gebruik te maken van bijvoorbeeld gastlessen, leskisten, excursies en lesbrieven. Vanuit mijn onderzoek naar de projecten Niet Stapelen Maar Vervangen en T is for Tech deel ik ideeën van andere scholen over hoe je dit zou kunnen aanpakken en gaan we samen verkennen wat dit voor jouw school kan betekenen en opleveren.

Ik ben Geertje Damstra, docent ICT aan de pabo van de Hogeschool Utrecht en onderzoeker bij het lectoraat Didactiek van Bèta- en technologieonderwijs. Ik heb ruim tien jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt en na een master Onderwijskunde ben ik als onderzoeker aan de slag gegaan. Het onderzoek dat ik momenteel doe is gericht op techniekonderwijs in de basisschool. Ik vind de combinatie van onderzoek doen en lesgeven erg fijn en probeer ook mijn studenten een onderzoekende houding aan te leren.

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!