Denkgereedschap om te ontwerpen

Demomarkt 1 juni
  • 14:15
  • 30 min
Gerald van DijkHogeschool Utrecht

Technisch ontwerpers gebruiken denkgereedschap, zoals ideeënschema’s. In het onderwijs kan het gebruik van dat denkgereedschap helpen om het soms wat diffuse ontwerpproces van leerlingen structuur te geven. Dat vergemakkelijkt ook het geven van feed-forward door de docent, tijdens het ontwerpproces. Maar hoe kun je je leerlingen leren om daar gebruik van te maken? Je krijgt praktische voorbeelden te zien, inclusief werk van leerlingen. Daarna wisselen we mogelijkheden uit om dat soort denkgereedschap te gebruiken in verschillende onderwijscontexten.

Gerald van Dijk is als lerarenopleider betavakken en onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Utrecht. In zijn onderzoek werkt hij actief mee aan de ontwikkeling van het vak Technologie en Toepassing in vmbo-T. Een deel van zijn onderzoek zit op het snijvlak van betavakken en taal.

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!