Augmented Reality: een ontdekkingstocht in al bestaande vakken

Brainstormsessies 1 juni
  • 14:00
  • 45 min
Vincent JonkerFreudenthal Instituut

Denk en doe mee in de ontwikkeling van activiteiten rondom augmented reality voor vakken in PO/VO.

We hebben voor de bovenbouw van PO en de onderbouw van het VO enkele concrete activiteiten in de maak (vooral op het gebied van augmented reality) die we graag even willen delen en van jullie commentaar willen voorzien.

Het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht) onderzoekt o.a. de rol van digitale technologie voor wetenschappelijke geletterdheid: hoe bouw je samen bijvoorbeeld aan augmented, mixed en virtual reality in de klas? Dit werk wordt bij het FI gedaan door een team van vakdidactici uit de bètavakken. Vincent Jonker is actief in zowel po en vo, en bouwt samen met docenten en leerlingen aan nieuwe oplossingen.

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!