Agenda /

Maatschappelijk-technologische vraagstukken in het bèta-onderwijs

Online Seminar/Multplier Event

Moet vaccinatie verplicht worden? Mogen we alleen nog ‘duurzame energie’ gebruiken? Kan de opwarming van de aarde nog worden gestopt? Dit type maatschappelijk-technologische vraagstukken (socio-scientific issues) krijgt in toenemende mate aandacht in de lerarenopleidingen voor de bètavakken. Het onderwijs heeft immers de taak om leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin ze in staat zijn mee te denken en beslissen over dit soort actuele vraagstukken SSI zijn meestal weinig gestructureerde, open problemen of dilemma’s die meerdere oplossingen hebben. Bij het nemen van beslissingen over dergelijke vraagstukken spelen onderliggende data een belangrijke rol. Daarbij speelt de wiskunde, in het bijzonder de statistiek met grote databestanden een belangrijke rol. Tijdens deze studiemiddag gaan we in op de manier waarop de verschillende bètavakken samen aan de slag kunnen met SSI. We gebruiken daarbij onder meer ervaringen en ideeën uit Europese projecten over dit onderwerp (Parrise, MasDiv en Ensite).

20 mei 2021 (13:45 - 17:00)

Meer info

Programma – Environmental SSI in mathematics and science teacher education

13:45-14:00Introduction

14:00-14:45Invited plenary – Christine Knippels (Utrecht University, Freudenthal Institute) – SSI and IBL

14:45-15:00Break

15:00-16:30Topic discussions

Locatie
Online

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!