Agenda /

Op weg naar een alliantie digitale geletterdheid

conferentie

Digitale geletterdheid Digitale technologie heeft een onmisbare plek gekregen in ons sociale leven, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Als je nu en in de toekomst als volwaardig burger wilt participeren en ook succesvol wilt zijn op de (toekomstige) arbeidsmarkt, dan zijn naast taal- en leesvaardigheid ook digitale vaardigheden een absolute voorwaarde. Kinderen moeten deze vaardigheden daarom al van jongs aan verwerven en ze zich eigen maken. Niet alleen ICT-basisvaardigheden, maar ook bewust en kritisch omgaan met digitale technologie. Hier ligt een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor scholen, bibliotheken, ouders en andere opvoedprofessionals.

7 jul 2020 (15:00 - 18:00)

Aanmelden

Aanleiding conferentie

Het onderwerp digitale geletterdheid staat in Utrecht nog niet hoog op de onderwijs- en politieke agenda. Er is een beperkt aantal initiatieven in de stad zoals het Coliblite project van de Bibliotheek Utrecht en Mira Media, een aantal IMPULS projecten en het initiatief Sterk Techniek Onderwijs. Scholen en schoolbesturen zijn hier tot nu toe ad hoc en projectmatig bij betrokken. Deze initiatieven hebben nog niet geleid tot een duurzame inbedding van digitale geletterdheid in de schoolprogramma’s of tot een gemeenschappelijk gemeentelijk actieplan. De Coronacrisis ons nog eens extra attent gemaakt op het gevaar dat kinderen uit kwetsbare gezinnen al op jonge leeftijd op grote (digitale) afstand dreigen te worden gezet. Niet alleen omdat zij niet beschikken over een laptop of tablet, maar juist ook omdat de goede begeleiding van de ouders ontbreekt omdat deze ouders zelf niet (digi)taalvaardig zijn.

Programma

In deze conferentie presenteert de Bibliotheek Utrecht haar visie op Digitaal Burgerschap. Schoolleiders, leerkrachten, ouders en jongerenwerkers blikken terug op de digitaliseringsslag die tijdens Corona plaatsvond en delen samen met wijkorganisaties en de bibliotheek hun ervaringen met de introductie van digitale geletterdheid in het onderwijs en de wijk. We sluiten af met de ondersteuningsvraag van de scholen en de vraag hoe een alliantie digitaal geletterdheid kan worden gevormd die scholen, wijken en ouders effectief kan ondersteunen bij de verwerving van de essentiële digitale vaardigheden.

Waar

De Theaterzaal in de Bibliotheek aan de Neude (beperkte capaciteit) en te volgen via een livestream.

Doelgroep

Schoolleiders, leerkrachten, i-coaches, interculturele mediacoaches, cyberouders, schoolbesturen, sociaal makelaars, jongerenwerkers, bibliotheekmedewerkers, beleidsmakers, gemeenteraadsleden.

Conferentie programma

15:00 Welkom Ton van Vlimmeren, Directeur Bibliotheek Utrecht

15:10 Wat heeft de Corona sluiting ons geleerd over digitalisering van het Onderwijs? Leraren, ouders en specialisten aan het woord.

15:40 Utrechtse projectvoorbeelden van implementatie digitale geletterdheid in het schoolprogramma. Over ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Mediawijsheid, Computational thinking en Ouderbetrokkenheid.

16:00 Ton van Vlimmeren in gesprek met wethouder Anke Klein

16:10 Pauze

16:40 Welke ondersteuning hebben de scholen nodig? Interactieve talkshow met digitale werkvormen

16:50 Wat gebeurt er nu al? Digitale geletterdheid bij de bibliotheek Utrecht en Sterk Techniek Onderwijs

17:05 Hoe nu verder? Samenwerking in een alliantie digitale geletterdheid? Paneldiscussie STO/IMPULS, PCOU, Gemeente Utrecht, Bibliotheek Utrecht.

17:30 Eind

Locatie
De Theaterzaal in de Bibliotheek aan de Neude (40 personen) en te volgen via een livestream.

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!