Agenda /

Bijeenkomst W&T/ICT

Event

De afgelopen periode hebben we verschillende organisaties gevraagd om mee te helpen aan een inventarisatie middels een padlet van wat er op het gebied van W&T/ICT en techniek gebeurt rondom onderwijs aan leerlingen in de po/vo-leeftijd. Er is uitgebreid op gereageerd, waarvoor dank. Echt mooi om te zien hoe er vanuit verschillende perspectieven middels heel diverse projecten aan wordt gewerkt.

6 jul 2020 (15:45 - 17:30)

Aanmelden

We hebben vervolgens een voorzichtige indeling gemaakt op een volgende padlet waarin we de diversiteit en de insteek vanuit verschillende disciplines inzichtelijk hebben geprobeerd te maken.

We willen nu op 2 sporen verder: we zouden het interessant vinden als er op een centrale plaats duurzaam zichtbaar wordt wat er aan verschillende projecten plaatsvinden in de regio. Een voorstel daarvoor is om de website van Sterk Techniekonderwijs Utrecht te gebruiken, aangezien dat een project is waar veel partijen (zijdelings) bij betrokken zijn en omdat er de komende jaren tijd en ruimte is om daar actief redactie op te voeren. Uiteraard kunnen we ook zoeken naar andere platforms, hierover willen we in ieder geval in gesprek.

Daarnaast zouden het interessant vinden om te bouwen aan een programma waarmee we elkaar met enige regelmaat kunnen ontmoeten om met en van elkaar te leren om zodoende de resultaten van onze projecten te versterken. Hoe zou zo’n programma eruit kunnen zien? Waar hebben we behoefte aan met elkaar?

In deze tijd kunnen we weer voorzichtig fysieke afspraken gaan maken. Vandaar dat we op 6 juli bij elkaar willen komen in het lab van X11 media en vormgeving van 15.45u tot 17.30u. We gaan het dusdanig inrichten dat we 1,5m uit elkaar kunnen blijven.

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van korte pitches waarmee we kennismaken met elkaar en inventariseren wat we nodig hebben (aan bijv platform en bijeenkomsten) om ons netwerk te verdichten en om in de toekomst goed gebruik van elkaars kennis, expertise en ervaringen te kunnen maken.

Locatie
X11 media en vormgeving
locatie Noordse Parklaan (4)
Gebouw 1

Blijf op de hoogte

Bedankt voor je aanmelding!